Sista dag för handel i bolagets teckningsrätter (SIVE TR) skulle ha varit den 9 december 2015 men på grund av ett förbiseende hos NASDAQ har instrumentet avförts från handel en dag för tidigt. Handeln återupptogs i dag den 10 december 2015 vilket är sista dag för handel med teckningsrätter. Likvidschemat hos bankerna skulle då ha ändras så att den som köper teckningsrätten idag den 10 december har den på sitt konto redan imorgon den 11 december. Detta har inte implementerats av flera banker vilket kan resultera i att de som köpt teckningsrätter i dag den 10 december inte erhåller dessa på sina konton förrän den 14 december. För att inga teckningsrättsägare skall drabbas av detta administrativa misstag hos vissa handelsdeltagare, väljer därför bolagets styrelse att förlänga teckningstiden för nyemissionen med en dag. Sista teckningsdag blir därmed den 14 december 2015.

För ytterligare information kontakta:
Carin Jakobson, CFO
E-mail: [email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close