Erik Fällström har av personliga skäl och på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Sivers IMA AB (publ) med omedelbar verkan. Erik Fällström tillträdde som styrelseledamot under 2010.

”Erik har representerat den enskilt största ägaren i Sivers IMA och på ett förtjänstfullt sätt alltid verkat för Sivers IMAs bästa. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Erik för de värdefulla insatser han gjort för bolaget”, säger Björn Norrbom, styrelseordförande för Sivers IMA.

”Sivers IMA har tagit ett stort kliv under den tiden jag har varit med i styrelsen och jag ser fram emot att fortsätta följa bolaget som en långsiktig ägare”, säger Erik Fällström.

Med anledning av Eriks avgång kommer Sivers IMA att kalla till extra bolagsstämma där Ingrid Engström, nuvarande adjungerad ledamot, kommer att föreslås som ordinarie ledamot.

För ytterligare information vänligen kontakta

Björn Norrbom,
Styrelsens ordförande
0705-918 800
[email protected]

Robert Ekström,
Verkställande direktör
0733-552 602
[email protected]

Share
Close