Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 31 maj 2024 till 235 884 460 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det finns för närvarande inga utgivna aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 31 maj 2024 till 235 884 460.

Den 11 mars 2024 meddelade Bolaget att ett låneavtal med Formue Nord och partners ingåtts för att utöka den tidigare faciliteten på 75 miljoner kronor. Den nya lånefaciliteten på 50 miljoner kronor inkluderade ett konvertibelt lån på 35 miljoner kronor till en fast konverteringskurs om 4,86 SEK, motsvarande 125 procent av stängningskursen för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den 8 mars 2024. I maj 2024 har konvertibler motsvarande cirka 6 miljoner kronor konverterats till 1 234 566 stamaktier. Efter genomförandet av konverteringen uppgår det konvertibla lånet till cirka 29 miljoner kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Koncernchef och VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2024, kl. 08:00 CEST.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi.Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk.Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld.Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar. Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på  www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close