Sivers IMA Holding AB (publ), 556383-9348 Juli - september 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 24 752 (8 292), en ökning om 198 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 15 016 (4 809), en ökning om 212 procent Resultat för avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -10 508 (-4 954) Periodens resultat uppgick till KSEK -22 031 (-6 667) Resultat per aktie var SEK -0,24 (-0,16) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,24 (1,48)

Januari – september 2017

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 53 781 (22 354), en ökning om 140 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 32 521 (11 681), en ökning om 178 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -21 092 (-17 326)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -40 786 (-21 082)
  • Resultat per aktie var SEK -0,44 (-0,50)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,24 (1,48) 
  • CST Global omsättning och resultat inkluderat från 18 maj 2017

Väsentliga händelser under perioden juli-september: 

Sivers IMA AB ingår samarbetsavtal för WiGig produkten med ett stort japanskt företag.

CST Global ingår ramavtal med stor nordamerikansk leverantör av datacenters. Totalt ordervärde uppskattas till ca MUSD 10 över en tvåårsperiod.

Sivers IMA:s styrelse fattar beslut att söka listning på First North under hösten 2017.

Sivers IMA lanserar WiGig chip med prestanda i världsklass.

CST Global beviljas forskningsanslag från EU om totalt ca MSEK 8,7.

CST Global order på Silicon Integrated Photonics (SIP) till värde av MSEK 4,2.

Väsentliga händelser efter perioden utgång:

IDT, Blu Wireless och Sivers IMA demonstrerar Gigabit Fixed Wireless Access på BBWF.

CST Global visar framtidens teknologi för NG-PON på BBWF i Berlin.

 Sivers IMA tecknar avsiktsförklaring med CLOP Technologies avseende WiGig.

__________________________________________________________________________________________

VD kommentar

Vi kan nu summera första hela kvartalet med dotterbolaget CST Global i Sivers IMA koncernen. Det har varit ett mycket händelserikt kvartal med både positiva nyheter och några utmaningar. Om vi börjar med det positiva så har vi ingått ett stort och viktigt ramavtal inom vårt affärsområde fiber med en stor nordamerikansk leverantör till datacenters. Inom detta område ser vi en fortsatt stark försäljningstillväxt baserad på en positiv marknadsutveckling. Enligt Cisco® Global Cloud Index kommer Hyperscale datacenters att växa från 259 i antal i slutet av 2015 till 485 stycken år 2020 vilket ökar efterfrågan på vår typ av avancerade chip.  

En annan positiv händelse är att vi inom ett annat stort tillväxtområde, Wireless, fått flera bekräftelser från intressenter att vårt WiGig chip uppnår prestanda i världsklass.

 Under oktober har vi på mässan Broadband World Forum (BBWF), tillsammans med våra partners IDT och Blu Wireless, demonstrerat multi-gigabit Fixed Wireless Access (FWA) där vi ser ett stort intresse bland kunderna. Flera stora aktörer inom marknaden följer nu denna trend, tex Nokia som under mässan lanserade sin egen WiGig lösning för FWA. 

Vi har även sett en del problem under kvartalet inom produktion för båda våra affärsområden. Sivers IMA har haft leveransproblem från en underleverantör varför vissa leveranser under tredje kvartalet försenats till fjärde kvartal, vilket påverkar både omsättning och resultat negativt. CST Global har haft problem med produktionen av vissa laserchip under perioden vilket påverkat marginalen och resultatet negativt under detta kvartal. CST har identifierat lösningar på dessa problem och vi räknar med att vara tillbaka på normal nivå under fjärde kvartalet.  

Nettoomsättning under perioden ökar till MSEK 32,5 (MSEK 11,6), vilket är en ökning med 178 procent vilket huvudsakligen kan hänföras till CST Globals omsättning. EBITDA har undersamma period försämrats något till MSEK -21,1 (MSEK -17,3) beroende på ovanstående utmaningar i verksamheten. Rörelseresultat om MSEK -39,2 (MSEK -21,1), påverkas av goodwillavskrivningar på MSEK 11,1 som till största del är kopplade till förvärvet av CST Global.

Förberedelserna är vidare i full gång för att flytta handeln av bolagets aktie från Aktietorget till Nasdaq First North vilket vi hoppas ska öka intresset för bolaget och dess aktie ytterligare.

Vi fortsätter nu vår resa med fullt fokus på tillväxt inom affärsområdena, Wireless och Fiber.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

__________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av niomånadersrapporten kommer att hållas kl. 10.00, onsdagen den 8 november 2017. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1247662409652855041 

__________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, verkställande direktör
Telnr: 0702-626390
e-post: [email protected]  


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.


Documents & links
Share
Close