Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global har framgångsrikt bekräftat dataöverföring med 60GHz Radio over Fiber (ROF) över en 1270nm våglängd. ROF växer fram som ett helt nytt och lovande kommunikationsparadigm för att leverera trådlös bredbandsaccess och transmission inom mobilnäten i 60GHz-bandet, baserat på synergierna mellan fasta optiska och millimetervåg (mmVåg) teknologier. CST Globals studie visar att deras 60GHz ROF bredbandslösning är genomförbar, genom att i framtiden kombinera CST Globals optiska lösningar med mmVåg teknik från Sivers IMA.

Denna utveckling utgör en del av CST Globals engagemang inom två offentligt finansierade projekt – iBROW-projektet som finansieras inom EU:s Horizon 2020-program och som startade i januari 2015, samt det brittiska WhiPhi-projektet som är en del av det statligt finansierade Innovate UK-projektet som inleddes i januari 2018. Man har nu lyckats bekräfta prestanda över en 1270nm våglängd vilket därmed kan läggas till den tidigare 1310nm som också visat sig vara en effektiv våglängd. CST Global har goda förhoppningar om att teknologin kommer att visa goda prestanda även med en 1550nm våglängd, som kan användas för längre överföringsavstånd på upp till 25 kilometer.

”ROF är en mycket kostnadseffektiv lösning som kan betjäna tiotals kilometer av fiberanslutningar mellan mobilmaster och centraliserade radioenheter, så kallade Remote Radio Heads, i 5G-nät. Att CST Global nu bekräftar prestandan hos 60GHz ROF för dataöverföring ger starkt stöd för CST Globals och Sivers IMA:s gemensamma möjligheter att optimera en kombinerad ROF, genom att använda en optisk- och mmVåg-baserad lösning för de framtida 5G-nätverken. Även om mer utvecklingsarbete krävs, så ser jag CST Globals framgång som en bekräftelse på att vi är på rätt väg för att skapa kommersiellt gångbara lösningar inom detta område”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB. 

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail:[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close