Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global (CST) har erhållit GBP 108 000 (cirka 1,2 mkr) från den brittiska regeringen för att leda projektet ”Högpresterande trådlösa till fotoniska gränssnitt för 60 GHz Radio-Over-Fiber lösningar”.

Dr. Horacio Cantu, forskningsingenjör hos CST, kommer att leda det så kallade Wi Phi-projektet tillsammans med den kommersiella partnern Optocap Ltd. och den akademiska partnern University of Glasgow.

Wi Phi-projektet har erhållit totalt drygt GBP 285 000 i statligt forskningsanslag genom Innovate UK, av vilka CST alltså tilldelats GBP 108 000. Projektet pågår under hela 2018.

”Detta är ännu ett projekt för att etablera kombinationen av optisk och millimetervågsbaserad teknologi för att tillhandahålla trådlös transmission i multi-gigabit-klass för fibernätverk. Den trådlösa-optoelektroniska teknologi vi utvecklar lämpar sig för V-bandfrekvenser i millimetervåg-spektrum i 60GHz-bandet, vilket är ett av de frekvensband som tilldelats 5G-nätverk”, förklarar Horacio Canto projektets inriktning.

Dataöverföringshastigheterna möjliga med denna teknologi överstiger 7Gb per sekund, vilket är flera gånger snabbare än nu befintliga teknologier. Fördelar med teknologin är låg dämpning, hög transmissionshastighet, okänslighet för störningar, hög säkerhet och lägre antal komponenter samt antennstorlek. I slutänden möjliggör detta lägre kostnad för kommunikationslänkar med punkt-till-punkt konfiguration.

”Vi är glada att CST ännu en gång får förtroendet av den brittiska regeringen att leda ett viktigt teknologiskt forskningsprojekt, och särskilt då detta Wi Phi-projekt relaterar till vårt gemensamma långsiktiga strategiska mål att att leverera de bästa trådlösa och fiberbaserade bredbandlösningarna till marknaden. Det här bekräftar CST:s och Sivers IMA:s starka position i utvecklingen av nästa generations bredbandsnät.”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017, klockan 08.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close