Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) helägda dotterbolag CST Global meddelar idag att de har  erhållit en ramorder av halvledarkomponentertill ett amerikanskt Fortune 100-bolag. Ordervärdet motsvarar 21,5 miljoner kronor. Kunden har redan framgångsrikt utvärderat prototypenheterna och har nu lagt en order på komponenter till förserieproduktion för att säkerställa att den överensstämmer med den slutgiltiga specifikationen innan de lägger ytterligare order av kommersiella enheter.

“Vi är mycket glada över att CST Global har erhållit denna order till kundens förserie. Vi känner oss trygga med att vi kommer möta kundens prestandakrav och förväntar oss att denna order är den första av många liknade framöver”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

Totalt kommer 12,6 miljoner kronor av den totala ramordern att levereras och faktureras i sin helhet under fjärde kvartalet 2018.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl. 08.00 CET. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close