Fjärde kvartalet 2019 Intäkterna uppgick till KSEK 25 362 (20 425), en ökning om 24 procent Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -19 877 (-16 050) Resultatet uppgick till KSEK -22 784 (-16 904) Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,14) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,19 (2,30) Januari–december 2019 Intäkterna uppgick till KSEK 96 355 (71 485), en ökning om 35 procent Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -48 322 (-52 589) Resultatet uppgick till KSEK -75 661 (-71 880) Resultat per aktie var SEK -0,60 (-0,63) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,19 (2,30)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

  • Den 21 oktober meddelade NXP och Sivers IMA AB ett samarbete för att leverera en förstklassig lösning för 5G-NR applikationer.
  • Den 14 november meddelade Sivers IMA AB att bolagets RFIC är helt klar att användas med IDT nya RWM6051 RapidWave millimetervågsmodem för användning i 5G routers i hemmet.
  • Sivers IMA AB har tecknat ett avtal med partnern Blu Wireless Technology Ltd (Blu Wireless) om leverans av radiomoduler till marknaderna för olicensierad mmWave 5G som FWA (Fixed Wireless Access) och ”track-to-train”. De första utrullningarna av Blu Wireless track-to-train-lösning planeras under första kvartalet 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Sivers IMA koncernens affärsområde ”Fiber” har bytt namn till ”Photonics”, för att reflektera stark efterfrågan och möjligheter inom nya marknadsvertikaler.
  • Den 30 januari meddelade Wireless 4 nya design-wins med Tier 3 kunder. 
  • Den 13 februari meddelade Wireless att de signerat ett avtal med Cambium Networks, en ledande global leverantör av trådlösa
  • nätverkslösningar, för leverans av 5G radiofrekvens chip för Cambiums utrullning av trådlöst 5G bredband. 
Nyckeltal KSEK 2019
Okt–Dec
2018
Okt-Dec
2019
Jan–Dec
2018 Jan-Dec
Intäkter 25 362 20 425 96 355 71 485
EBITDA -19 877 -16 050 -48 322 -52 589
Periodens resultat -22 784 -16 904 -75 661 -71 880
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -0,14 -0,60 -0,63
Eget kapital per aktie, SEK 2,19 2,30 2,19 2,30

 

 

 

 

 

 

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 14 februari 2020.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/6783414301890551051

 

VD-kommentar

Ett kvartal av hårt arbete och många kundmöten

Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med cirka 24 procent jämfört med förra året. Under kvartalet hade vi dock en leveransförsening på delar av en order till vår Fortune 100-kund på cirka 5 miljoner kronor, som kommer levereras under början av 2020. Sammantaget har vi fått order till ett värde av 50 miljoner kronor från denna kund sedan oktober 2018. 

Övergången från K3 till IFRS har gjort jämförelsesiffror svårare att tolka, för en tydligare bild hänvisar jag därför till bilaga 1 i denna rapport, där förändringar mellan redovisningsmodellerna tydliggörs.

Om vi zoomar ut och ser på bolagets tillväxt över de senaste fyra åren, tycker jag att det ger en intressant bild av vår resa så här långt. Sedan 2016 har nettoomsättningen utvecklats från 18 miljoner kronor till 96 miljoner kronor 2019. Under helåret 2019 har vi haft en omsättningstillväxt på 35 procent. Det viktigaste steget under 2019 var att gå från att erbjuda lovande teknik till att ingå i fungerande produkter hos våra kunder. Vi har tidigare meddelat att vi sålt fler än 35 testsystem för 5G och har i skrivande stund sexton design-in-avtal. När dessa går in i volymproduktion kommer det att ge materiellt avtryck i vår försäljning.

Det kapital vi fick in i nyemissionen i juni har vi bland annat använt till att stärka vår säljorganisation inom 5G/Wireless för att hantera det stora trycket från nya kunder. Det har resulterat i att vi i november kunde annonsera ett viktigt leveransavtal med vår partner och numera kund, Blu Wireless. Avtalet gäller utrustning till en track-to-train-lösning för höghastighetståg med leverans under första kvartalet 2020. Under januari kunde vi dessutom annonsera fyra nya design-wins som ett resultat av våra intensifierade ansträngningar.

En viktig drivkraft för försäljningstillväxt inom 5G är vårt starka partnernätverk och i kvartalet ingick vi ett nytt betydelsefullt partnerskap med NXP, ett av världens största bolag inom kommunikationslösningar. NXP är bland annat mycket starka inom licensierad 5G, med produkter som passar utmärkt att integrera med våra chip. Att stora globala bolag väljer att samarbeta med oss är en stark bekräftelse på den höga tekniska nivå vi håller och den enastående kvalité vi levererar.

Under det senaste året har CST Global haft stark efterfrågan inte bara från den traditionella optiska fibermarknaden utan även från nya och signifikanta vertikala marknader inom optiska sensorer. Som ett resultat av detta annonserade vi i januari att vi nu bytt namn på vårt affärsområde från Fiber till Photonics. Optiska sensorer används bland annat inom biometri, säkerhet, meterologi och LiDAR, som används i till exempel förarlösa bilar. Vi ser verkligen fram emot att kunna berätta mer om detta framöver. I dessa nya vertikaler har vi många intressanta potentiella kunder som vill arbeta med oss.

Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den positiva utvecklingen på marknaden inom gamla och nya vertikaler inom 5G och Photonics kommer att ge fortsatt bra tillväxt och inte minst den positiva utvecklingen vi ser med vår Fortune-100 kund, gör att jag hyser gott hopp inför 2020. Det mesta tyder på att 2020 blir året då 5G och Photonics får en bredare spridning och våra kunders kunder börjar efterfråga större volymer. Våra mycket konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av marknadens starka efterfrågan och jag ser med förväntan fram emot 2020.

Anders Storm, vd och koncernchef

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close