Januari-december 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 95 837 (35 012), en ökning om 174 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 65 493 (18 224), en ökning om 259 procent Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -19 568 (-19 716) Periodens resultat uppgick till KSEK -45 617 (-25 871) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,49 (-0,62) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,12 (1,34) Oktober-december 2017 Rörelsens intäkter uppgick till KSEK 42 056 (12 658), en ökning om 232 procent Nettoomsättning uppgick till KSEK 32 971 (6 543), en ökning om 404 procent Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK +1 525 (-2 390) Resultat för perioden oktober-december uppgick till KSEK -4 831 (-4 240) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,10) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,12 (1,34) 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

CST Global producerar framtidens teknologi för nästa generationens passiva optiska nät (NG-PON)

Sivers IMA aktien handlas på Nasdaq, First North från 30 november

Sivers IMA tecknar samarbetsavtal med Ampleon Netherlands B.V rörande 5G utveckling

Sivers IMA tecknar konvertibelt förlagslån om 4 MUSD med Ampleon 

Sivers IMA, Blu Wireless och IDT presenterar trådlöst bredband för Gigabithastighet på BBWF

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Villkoren för tilläggsköpeskilling vid förvärv av CST Global har uppnåtts och betalning sker via kvittningsemission om totalt 13 962 499 aktier under våren 2018. Emissionen innebär ingen likviditetspåverkan.

Sivers IMA i partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd. 

En webbaserad presentation av Bokslutskommuniké kommer att hållas kl. 10.00 idag, torsdagen den 15 februari 2018. Anmälan till webinaret görs via länken: https://register.gotowebinar.com/register/763232980993337090 

__________________________________________________________________________________________ 

VD kommentar

2017 har varit ett år av hårt arbete med stort fokus på tillväxt för Sivers IMA Holding. Vi har också haft ett stort fokus på att genomföra vår strategiska plan att bli en nyckelleverantör av komponenter till höghastighetsnät inom både trådlös och fiber till kunder inom data- och telekom. Vi är därför mycket nöjda att vi genom både förvärv och organisk tillväxt lyckats öka bolagets intäkter med nästan 200 procent under 2017. Om vi haft med oss vårt förvärv CST Globals intäkter för hela 2017 så hade de båda bolagen tillsammans haft intäkter på total MSEK 118.

En viktig del av vår strategi under 2017 var förvärvet av CST Global. En grundläggande del i vår plan var att CST skulle uppnå en omsättningstillväxt på ca 80 procent. CST överträffar nu detta omsättningsmål, med en tillväxt på ca 90 procent under 2017 jämfört med 2016 och bevisar därigenom att man kan öka sin kapacitet och leverera i nivå med kundernas ökade efterfrågan.  Det är mycket glädjande att CST nått detta mål och därigenom bidragit kraftigt till vår mycket positiva utveckling.

Under tredje kvartalet hade vi en del utmaningar inom produktionen. Under det fjärde kvartalet har vi kunnat lägga detta bakom oss, och jag konstaterar att vi haft ett rekordkvartal med en nettoomsättning på MSEK 33, vilket är en ökning med över 400 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den starka tillväxten härrör sig till att nyinvesteringar i produktionskapacitet och nyanställningar i vår fabrik i Glasgow nu givit effekt. Detta innebär att vi har kunnat leverera på den ökade efterfrågan på produkter inom affärsområdet fiber. Vi har även haft nya intäkter från utveckling av 5G produkter, vilket har påverkat tillväxten positivt i kvartalet för vårt affärsområde för trådlösa produkter. Vi har fortsatt att investera i framför allt tillväxt, men uppnådde trots dessa investeringar ett positivt EBITDA-resultat under fjärde kvartalet. Vi ser detta som en mycket positiv utveckling för Sivers IMA Holding. Vi bedömer dock att vi under 2018 kommer att se svängningar i vårt resultat mellan kvartalen beroende på när leveranser till kund sker.  

 En stor framgång under fjärde kvartalet var att Ampleon, ett mycket välrenommerat bolag inom RF-teknik, valde att investera MSEK 34 i Sivers IMA Holding genom ett konvertibelt lån, samt inleda ett samarbete med oss inom 5G.

Vi har under 2017 nått våra uppsatta mål och fortsätter lägga grunden för att skapa ett unikt tillväxtbolag inom de marknader vi adresserar med komponenter till höghastighetsnät. Årets framgångar stärker mina förhoppningar om att generera fortsatt god tillväxt under 2018. Närmast ser vi nu fram emot Optical Networking and Communication Conference (OFC) in San Diego i mars och Mobile World Congress som går av stapeln i Barcelona sista veckan i februari. Detta är årets absolut största händelse inom fiber, data och telekommunikationsmarknaden och vi står väl rustade med produkter i världsklass inom Datacenter, WiGig, 5G och FTTH. Vi kan avsluta 2017 med att konstatera att vi har partners i världsklass, ett ledande produkterbjudande och en stark balansräkning. Detta ger goda förutsättningar för att 2018 blir ett mycket spännande år för Sivers IMA. 

Anders Storm, VD, Sivers IMA

Documents & links
Share
Close