Anders Storm är från och med den 15 augusti ny vd för Sivers IMA. Han kommer närmast från positionen som bolagets operativa chef (COO).

”Vi är mycket glada för att Anders tar steget upp och blir ny vd för Sivers IMA. Anders har varit djupt involverad i att ta fram den nya strategiska planen och med honom får vi en ledare med de absolut bästa förutsättningarna för att också realisera den”, säger Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA.  

Anders Storm har varit operativ chef (COO) för Sivers IMA sedan i februari 2015. Han är civilingenjör och har innehaft ledande positioner inom bolag som Sony Ericsson och Birdstep.

”Jag känner mig hedrad av att få förtroendet att leda bolagets starka team. Vi har lyckats genomföra planerade rekryteringar och adderat ytterligare spjutspetskompetens till bolaget. Mycket av det grundarbete som behövs för att förändra bolaget till ett utåtriktat produktbolag är gjort. Det känns bra att vi får kontinuitet i den plan som vi lade förra hösten och att vi levererar i enlighet med den långsiktiga plan som våra kunder och partners tycker ligger rätt i tiden”, säger Anders Storm.

Anders Storm tillträder sin nya tjänst den 15 augusti. Hans företrädare, Robert Ekström, går då vidare till nya uppdrag utanför bolaget.

För frågor, vänligen kontakta:

Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA, 070 591 88 00

Anders Storm, tillträdande vd för Sivers IMA, 070 262 63 90

Denna information är sådan information som Sivers IMA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2016 kl. 08.00 CET.  

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close