KISTA, SVERIGE, 6 oktober 2020 – Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelar idag att Ampleon Netherlands B.V. (”Ampleon”) har genom meddelande till Sivers IMA Holding AB (”Bolaget”) påkallat sin rätt till konvertering av samtliga konvertibler i Bolaget som Ampleon tecknade i december 2017 och med sista dag för konvertering den 4 december 2020.

Konvertibellånet inklusive upplupen ränta uppgår till 4 521 506 USD, motsvarande 4 651 727 nya aktier i Bolaget efter konvertering av konvertiblerna. Konverteringskursen uppgår till 8,29 kronor per aktie. Enligt konvertibelvillkoren sker valutaomräkning av lånet till den fasta växelkursen SEK/USD om 8,426. Konverteringen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,0 procent.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 76 340 458,50 kronor fördelat på 152 680 917 aktier

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00

Epost: [email protected]

Share
Close