Sivers IMA meddelar idag att Ampleon Netherlands BV (Ampleon), ett globalt företag med huvudkontor i Nederländerna, som är marknadsledare inom ”RF Power” lösningar för makrobasstationer till mobilnät, har investerat USD 4.000.000, motsvarande cirka 33.704.000 kronor via ett konvertibelt lån i Sivers IMA Holding AB.

Syftet med investeringen är att finansiera det gemensamma projektet att utveckla en RF-lösning inom 5G millimetervåg, som meddelades om den 30 november i år.

“Nyligen meddelade vi att Ampleon och Sivers IMA gemensamt kommer utveckla en RF-lösning för 5G millimetervåg. Det är glädjande att Ampleon, valt att stödja projektet ytterligare genom denna investering, detta möjliggör användningen av den bästa möjliga millimetervågs tekniken och att vi kommer snabbare ut till marknaden med vår gemensamma lösning “säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

5G är nästa mobila telekommunikationsstandard. Det finns idag över 7,8 miljarder mobilabonnenter i världen. Ericsson 2017 mobility report uppskattar att det kommer att finnas 1 miljard nya 5G abonnemang i slutet av 2023.

Den totala 5G-infrastrukturmarknaden värde uppskattas till 2,86 miljarder dollar i 2020 och till 33,72 miljarder dollar år 2026, med en CAGR på 50,9% mellan 2020 och 2026 enligt rapporten från Research and Markets “5G Infrastructure Market – Global Forecast to 2026”.

Huvudvillkoren för lånet är följande:

Förfallodatum: 2020-12-29 (3 år)
Ränta: Räntesats på 5,00 procent ackumuleras årligen
Konverteringskurs: Det ursprungliga konverteringspriset är 8,29 kronor per aktie, vilket är ca: 140% av det genomsnittliga handelspriset.
Konvertering: Innehavaren har rätt att konvertera, när som helst under perioden från och med den 22 januari 2018, till och med den dag som faller 15 kalenderdagar före 29 december 2020, hela eller en del av lånebeloppet i aktier i bolaget.
Förfallodatum Lånet förfaller den 29 december 2020 om inte omvandlingen har ägt rum före detta datum.

Det konvertibla lånet är ett säkerställ lån. Omedelbart efter utbetalning av det konvertibla lånet kommer bolaget att låna motsvarar belopp till Sivers IMA AB, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB. Som säkerhet för det konvertibla lånet pantsätter bolaget sina rättigheter enligt koncernlånet till Sivers IMA AB. Vid full konvertering utges 4.719.188 nya aktier motsvarande en maximal utspädning på 4,8%. Bemyndigandet att utfärda ett konvertibelt lån gjordes av årsstämman den 30 maj 2017.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding AB’s Certified Adviser på Nasdaq First North.

Telefon: 08 463 80 00

e-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl 14.00. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Created in 2015, Ampleon is shaped by 50 years of RF power leadership and is set to exploit the full potential of data and energy transfer in RF. Ampleon has more than 1,250 employees worldwide, dedicated to creating optimal value for customers. Its innovative, yet consistent portfolio offers products and solutions for a wide range of applications, such as cellular base stations, radio/TV/broadcasting, radar, air traffic control, cooking, lighting, industrial lasers and medical. For details on the leading global partner in RF Power, visit www.ampleon.com 

Documents & links
Share
Close