Koncernen

SwedishEnglish

SIVE, SIVERS SEMICONDUCTORS, (SE0003917798)

Sivers Semiconductors-koncernen i korthet
Sivers Semiconductors AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de helägda dotterbolagen Sivers Wireless AB, Sivers Photonics Ltd. och Trebax AB. Den operativa verksamheten bedrivs i de två aff ärsområdena Wireless och Photonics. Sivers Semiconductors och Sivers Wireless har huvudkontor i Kista med lokalt kontor i Göteborg. Sivers Photonics huvudkontor
och fabrik ligger i Glasgow, Skottland.

Sivers Semiconductors-koncernen är en internationell leverantör inom avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät samt optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors-koncernen möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld genom att leverera de bästa lösningarna till sensorer och data- och telekommunikationsnäten.

Wireless
Affärsområdet Wireless utvecklar, tillverkar och säljer chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad 5G millimetervågsteknik. Millimetervåg är en nyckelteknik i de
5G-nätverk som nu byggs, och kärnan i de trådlösa lösningar Wireless erbjuder. Affärsområdet levererar främst till systemtillverkare, som sedan i sin tur levererar till teleoperatörer. Leveranserna sker direkt, eller via partners.

Photonics
Affärsområdet Photonics designar och tillverkar III-V sammansatta halvledarlasrar för hög tillväxt, optisk kommunikation, sensorer och trådlösa nätverk. De optiska kommunikationsenheterna är nyckelkomponenter i molnlagring och molnkommunikation, passiva optiska nätverk (PON) inklusive fi ber till hemmet, 5G fronthaul och kvantteknikstillämpningar. De optiska sensorenheterna möjliggör självkörande fordon samt körassistens i fordon, konsumentanpassad biometri, olika typer av metrologi, säkerhet och augmented reality- samt merged reality-applikationer. De optiska enheterna är kritiska för trådlös optisk kommunikation (LiFi).
Affärsområdet Photonics har kärnkompetens och förmåga inom anpassad produktion av indiumfosfi dlasrar (lnP) som är erkänd över hela världen. De senaste utvecklingarna inom
silicon photonics, CMOS tillverkning har möjliggjort optisk datakommunikation på ”board-to-board”- och ”chip-to-chip”- nivå, vilket har ökat global efterfrågan för dessa enheter.
Photonics exporterar över 92% av dess produktion och är en kritisk leveranspartner och godkänd återförsäljare till ett flertal Fortune 100.

 

Close