Styrelse

 

SwedishEnglish

Dr. Bami Bastani

Ordförande


Invald i styrelsen: 2024.
Utbildning: PhD inom Microelectronics, Ohio State University.
Andra styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Sivers Semiconductors Inc, Styrelseledamot, IQE PLC, B2 Global Consulting (Grundare 17-Juni-2010).
Tidigare styrelseuppdrag: Aquantia (NYSE: AQ), Global Semiconductor Alliance (GSA) , Glowpoint Inc (OT.GLOW), SkyCross (Private), CorMedix (NASDAQ: CRMD), Globespanvirata (NASDAQ: GSPN), MERU Networks (NASDAQ:MERU), Trident Microsystems (NASDAQ:TRID), ANADIGICS (NASDAQ:ANAD), Nitronex Corporation (Privat), och VSSB Medical Nano Technologies (Private).
Övriga erfarenheter:Senior Vice President och General Manager för Mobile and Wireless Infrastructure Business Unit vid GlobalFoundries. President, CEO, och styrelseledamot inom Meru Networks, Trident Microsystems, och ANADIGICS Inc.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Nej.
Oberoende i relation till de större aktieägarna: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 150 000

Options: 400 000

Tomas Duffy

Vice Ordförande

Born 1955

Invald i styrelsen år: 2016.
Utbildning: Teknisk Licentiat från Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stella Tech AB, CST Global Ltd..
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Qall Telcom AB, Telia Norge. Styrelseledamot, Trio AB, Telenor AB, Svenska IT-Institutet. Kommanditdelägare, Sevenco Kommanditbolag.
Övrig erfarenhet: Affärsenhetschef för stora företag, Exportkreditnämnden. vVD, Telia ansvarig för mobil & fast telekommunikation. VD, Mannesmanns International Telecom, Net Insight, Halogen AB, AU System Communication AB.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Ja
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 1 150 000

Options: 0

Erik Fällström

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2017.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande och grundare, Aldridge EDC Specialty Finance Ltd. Styrelseord förande, EDC Advisors Ltd. Ledamot, DDM Holding AG, Calor S.A. Calor GmbH, European Digital Capital Ltd., Polaris International S.A. (tidigare Hoist Investments S.A), Tornado Investments S.A. (tidigare Hoist Group S.A.).
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Olympus S.A., Hoist Kredit AB. CST Global Ltd.
Övrig erfarenhet: Management consulting, corporate finance, riskkapital och private equity.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Ja.
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.


Shareholding: 31 643 352 aktier som innehas privat
och via intressebolag.

Options: 0

Karin Thurberg

Ledamot

Born 1972

Invald i styrelsen år: 2024.
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan; Executive MBA. Uppsala Universitet .
Andra styrelseuppdrag: Inga .
Tidigare styrelseuppdrag: .
Övrig erfarenhet: Chief Technology Officer, Acuvi AB; Chief Product Officer, JonDeTech; Product Director, Radio Access, Huawei Technologies Sverige AB, Flera ledande roller inom Sales, Ericsson Radio Systems AB
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Ja.
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 5 000

Options: 0

Todd Tomson

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2021.
Utbildning: Master of Business Administration, Pennsylvania Universitet - The Warton School, Civilekonomexamen Davidson College.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Dynasty Financial Partners LLC, Century Bank (NM), CNAQ, Linnaeus Therapeutics Inc, Amorphology Inc, NeuroBio Ltd, Delpor Inc, PteroDynamics Inc och FastDetect Inc.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande Dynasty Financial Partners LLC, styrelseledamot Cyren Ltd, och MixComm.
Övrig erfarenhet: CFO Citygroup och VD Citygroup Global Wealth Management Department. GE Capital, Bain & Co, Booz Allen Hamilton och Barents Group, samt flertalet inveteringskommitéer.
Oberoende relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Ja.
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 0

Options: 0

Keith Desmond Halsey

Ledamot

Born 1957


Invald i styrelsen år: 2024.
Utbildning: Imperial College, London .
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Tidigare styrelseuppdrag:CST/Sivers Ima; styrelseordförande för CST och styrelseledamot för kombinerad grupp; Boss and Co, Styrelseordförande; Demeter Technologies Inc, Styrelseordförande.
Övrig erfarenhet: Medgrundare och storägare av aktier i Waterford distillery på Ireland, Managing partner inom Energicon Argentina, Verkställande drektör och aktieägare inom www.venda.com, Medgrundare och styrelseordförande, Demeter Technologies Inc; Myacom Ltd - Medgrundare, direktör, stor aktieägare och VD; VD och grundare, Lyte-Optronics inc, Los Angeles.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: Ja.
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: Ja.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding:

Options:

Close