Styrelse

SwedishEnglish

Tomas Duffy

Ordförande

Born 1955

Invald i styrelsen år: 2016.
Utbildning: Teknisk Licentiat från Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stella Tech AB, CST Global Ltd..
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Qall Telcom AB, Telia Norge. Styrelseledamot, Trio AB, Telenor AB, Svenska IT-Institutet. Kommanditdelägare, Sevenco Kommanditbolag.
Övrig erfarenhet: Affärsenhetschef för stora företag, Exportkreditnämnden. vVD, Telia ansvarig för mobil & fast telekommunikation. VD, Mannesmanns International Telecom, Net Insight, Halogen AB, AU System Communication AB.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 1 150 000

Options: 0

Erik Fällström

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2017.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande och grundare, Aldridge EDC Specialty Finance Ltd. Styrelseord förande, EDC Advisors Ltd. Ledamot, DDM Holding AG, Calor S.A. Calor GmbH, European Digital Capital Ltd., Polaris International S.A. (tidigare Hoist Investments S.A), Tornado Investments S.A. (tidigare Hoist Group S.A.).
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Olympus S.A., Hoist Kredit AB. CST Global Ltd.
Övrig erfarenhet: Management consulting, corporate finance, riskkapital och private equity.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.


Shareholding: 31 643 352 aktier som innehas privat
och via intressebolag.

Options: 0

Beth Topolovsky

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2020.
Utbildning: BSEE, Electrical/Electronic Engineering, San Francisco State University .
Andra styrelseuppdrag: American Chamber of Commerce i Sverige, The Turnaround Management Association i Sverige.
Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag.
Övrig erfarenhet: Grundare och CEO för Spark Group AB, ett konsultbolag specialiserat på företagstransformationer i techindustrin. Över 25 års erfarenhet från verkställande ledningspositioner och teknisk erfarenhet från Cisco Systems, Hewlett-Packard, och KLA-Tencor. Medgrundare och CEO för Q2 Labs AB, Chief Operating Officer positioner inom Transmode och Tilgin.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 5 000

Options: 0

Todd Tomson

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2021.
Utbildning: Master of Business Administration, Pennsylvania Universitet - The Warton School, Civilekonomexamen Davidson College.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Dynasty Financial Partners LLC, Century Bank (NM), CNAQ, Linnaeus Therapeutics Inc, Amorphology Inc, NeuroBio Ltd, Delpor Inc, PteroDynamics Inc och FastDetect Inc.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande Dynasty Financial Partners LLC, styrelseledamot Cyren Ltd, och MixComm.
Övrig erfarenhet: CFO Citygroup och VD Citygroup Global Wealth Management Department. GE Capital, Bain & Co, Booz Allen Hamilton och Barents Group, samt flertalet inveteringskommitéer.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 0

Options: 0

Close