Styrelse

SwedishEnglish

Tomas Duffy

Ordförande

Born 1955

Invald i styrelsen år: 2016.
Utbildning: Teknisk Licentiat från Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stella Tech AB, CST Global Ltd..
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Qall Telcom AB, Telia Norge. Styrelseledamot, Trio AB, Telenor AB, Svenska IT-Institutet. Kommanditdelägare, Sevenco Kommanditbolag.
Övrig erfarenhet: Affärsenhetschef för stora företag, Exportkreditnämnden. vVD, Telia ansvarig för mobil & fast telekommunikation. VD, Mannesmanns International Telecom, Net Insight, Halogen AB, AU System Communication AB.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 1 150 000

Options: 0

Ingrid Engström

Ledamot

Born 1958


Invald i styrelsen år: 2015
Utbildning: Master i TIllämpad Psykologi, Uppsala Universitet
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot SJR in Scandinavia AB. Styrelseordförande i Netlight Consulting AB, Unibap AB, Mind, Engström Business Development.
Tidigare styrelseuppdrag: Extern verkställande direktör, Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB. Styrelseordförande, Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, Springtime AB. Styrelseledamot, KVB Kvarndammen Gruppen AB, Metria AB, Teracom Group AB, FIPRA Sweden AB, Hedberg & Co i Stockholm AB, Unibap. Extern firmatecknare, SEB AB.
Övrig erfarenhet: VD, vVD och andra ledande befattningar, Telia, KnowIT, Com Hem, Digital Equipment, Springtime, SEB.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 44 000

Options: 0

Erik Fällström

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2017.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande och grundare, Aldridge EDC Specialty Finance Ltd. Styrelseord förande, EDC Advisors Ltd. Ledamot, DDM Holding AG, Calor S.A. Calor GmbH, European Digital Capital Ltd., Polaris International S.A. (tidigare Hoist Investments S.A), Tornado Investments S.A. (tidigare Hoist Group S.A.).
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Olympus S.A., Hoist Kredit AB. CST Global Ltd.
Övrig erfarenhet: Management consulting, corporate finance, riskkapital och private equity.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.


Shareholding: 28 503 352 aktier som innehas privat
och via intressebolag.

Options: 0

Lottie Saks

Ledamot

Born 1967

Invald i styrelsen år: 21-01-2021.
Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universtet .
Andra styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag.
Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag.
Övrig erfarenhet: CFO och Finansdirektör i flera större bolag. CFO på fordontekniska bolaget Haldex, listat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Innan dess CFO Cint, OneMed, Telenor Connexion, inom Johnson & Johnson och OMX Technology Financial Market.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.
Shareholding: 0

Options: 0

Beth Topolovsky

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2020.
Utbildning: BSEE, Electrical/Electronic Engineering, San Francisco State University .
Andra styrelseuppdrag: American Chamber of Commerce i Sverige, The Turnaround Management Association i Sverige.
Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag.
Övrig erfarenhet: Grundare och CEO för Spark Group AB, ett konsultbolag specialiserat på företagstransformationer i techindustrin. Över 25 års erfarenhet från verkställande ledningspositioner och teknisk erfarenhet från Cisco Systems, Hewlett-Packard, och KLA-Tencor. Medgrundare och CEO för Q2 Labs AB, Chief Operating Officer positioner inom Transmode och Tilgin.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 5 000

Options: 0

Todd Tomson

Ledamot

Born 1961


Invald i styrelsen år: 2021.
Utbildning: Master of Business Administration, Pennsylvania Universitet - The Warton School, Civilekonomexamen Davidson College.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Dynasty Financial Partners LLC, Century Bank (NM), CNAQ, Linnaeus Therapeutics Inc, Amorphology Inc, NeuroBio Ltd, Delpor Inc, PteroDynamics Inc och FastDetect Inc.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande Dynasty Financial Partners LLC, styrelseledamot Cyren Ltd, och MixComm.
Övrig erfarenhet: CFO Citygroup och VD Citygroup Global Wealth Management Department. GE Capital, Bain & Co, Booz Allen Hamilton och Barents Group, samt flertalet inveteringskommitéer.
Oberoende i relation till Sivers Semiconductors och dess ledning: JA
Oberoende i relation till de större aktieägarnas: JA.
Egna och närståendes aktieinnehav, som anges nedan.

Shareholding: 0

Options: 0

Close