Revisor

SwedishEnglish

Vid årsstämman 25:e maj 2023 omvaldes Deloitte AB till revisor med Zlatko Mehinagic som huvudrevisor. Mandatperioden för bolagets revisorer löper ut vid årsstämman 2024.

Close