Revisor

SwedishEnglish

Vid årsstämman maj 19 2020 omvaldes Deloitte AB till revisor med Zlatko Mehinagic som huvudrevisor. Mandatperioden för bolagets revisorer löper ut vid årsstämman 2021.

Close