Ledning

SwedishEnglish

Anders Storm

Koncernchef och VD för Sivers Semiconductors (CEO)

Born 1967

Verkställande direktör för Sivers Semiconductors sedan augusti 2016.
Anders Storm har haft olika ledande roller hos stora företag som t.ex. Sony Ericsson, HIQ och ABB och som VP Engineering & Operations på Birdstep Technologies innan han började på Sivers Semiconductors som COO i februari 2015. Anders har en MSc i datavetenskap och teknik från Tekniska fakulteten, Lunds universitet.

Shareholding: 559 509

Options: 1 175 000

Lottie Saks

Ekonomichef för Sivers Semiconductors (CFO)

Born 1967Lottie Saks är Group CFO för Sivers sedan juni 2023. För närvarande är hon även icke-verkställande styrelseledamot i Freemelt AB, AWA och Pierce AB. På Pierce AB är hon ordförande i revisionsutskottet. Från januari 2021 till maj 2023 ingick hon i styrelsen för Sivers Semiconductors AB och ordförande i revisionsutskottet.
Lottie Saks har en lång och bred erfarenhet av ledning och ledande finansiella roller i företag med betydande internationell närvaro samt från börsbolag på Nasdaq Stockholms huvudlista. Lottie Saks kommer närmast från rollen som CFO på Haldex och tidigare Cint. Dessförinnan arbetade hon i fem år som CFO på OneMed. Hon har tidigare haft ledande befattningar på bland annat OMX Technology Financial Markets och Johnson & Johnson. Hon började sin karriär inom revision på Arthur Andersen.

Shareholding: 72 933

Options: 300 000

Andrew McKee

Tillförordnad VD Photonics (Interim MD Photonics) / CTO

Born 1969

Tillförordnad VD för Sivers Photonics och CTO. Dr Andrew McKee fick en BSc (Hons) examen i elektronikteknik och en Ph.D. från University of Glasgow. Hans forskningområde var Quantum Well Intermixing (QWI) av InGaAsP MQW-strukturer för fotoniska integrerade kretsar. Andrew har lång erfarenhet av alla aspekter inom III-V optoelektronisk enhetsdesign och tillverkning, från sin tid inom Agilent Technologies. Som en av grundarna av CST Global är han ansvarig på Sivers Photonics för företagets tekniska roadmap, inklusive utveckling av ny designer och processteknologier.

Shareholding: 948 467

Options: 250 000

Harish Krishnaswamy

VD för Sivers Wireless (MD Wireless)

Born 1980


Utsedd till VD för Wireless i oktober 2022. Harish Krishnaswamy erhöll sin B.Tech. examen i elektroteknik från IIT Madras, Chennai, Indien, 2001, och M.S. och Ph.D. examen i elektroteknik från University of Southern California (USC), Los Angeles, CA, USA, 2003 respektive 2009. Han började 2009 på Electrical Engineering Department, Columbia University, New York, NY, USA, som professor och chef för Columbia High-Speed and Millimeter-Wave IC Laboratory (CoSMIC). 2017 var han med och grundade MixComm Inc., som förvärvades av Sivers Semiconductors i februari 2022. Han har mottagit ett flertal utmärkelser i både akademiska och industriella miljöer.

Shareholding: 7 641 153

Options: 0

Close