Sivers Semiconductors AB (publ) (”Bolaget”) har den 28 februari 2024 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade bolagsstämman att årsstämmans beslut från den 25 maj 2023 om arvode uppgående till totalt 2 520 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, ska fortsätta att gälla. Det beslutades även att inrätta en ny roll, vice ordförande, som kommer att erhålla ett årligt arvode om 600 000 kronor.

Det beslutades att utse Dr Bami Bastani som ny styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det att utse den tidigare styrelseordföranden Tomas Duffy till vice ordförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska anslutningar med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar banar väg för avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar. Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på https://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close