Sivers IMA Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag CST Global, ett av Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare, fått en ny order på Silicon Integrated Photonics (SIP) enheter värd 490K US$. Ordern kommer från ett nordamerikanskt företag inom fotonik, som kommer att  använda produkterna i opto-elektroniska plattformar för att öka dataöverföringskapaciteten i befintliga, fiberoptiska nätverk globalt.

För mer information om CST Globals nya order, se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Tomas Duffy, styrelseordförande
Tel: 073 3905280
E-mail: [email protected]  

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Share
Close