Sivers Semiconductors AB ("Sivers"; Nasdaq Stockholm: OM. SIVE) dotterbolag Sivers Wireless har fått en volymproduktionsorder på 5 miljoner dollar (cirka 55 miljoner SEK) från sin ledande europeiska SATCOM-kund. Produktionsordern avser integrerade beamformerkretsar (BFIC) som kommer att levereras under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Merparten av intäkterna kommer att redovisas under samma tidsperiod.

BFIC:arna är nu i full volymproduktion och detta är den andra produktionsvolymorder som Sivers erhåller från denna kund. Den senaste ordern på 1,5 miljoner dollar, tillkännagavs den 21 oktober 2022 och markerade starten på kundens produktionsramp.

Detta är en mycket viktig händelse för Sivers, och det markerar början på ökad produktförsäljning till denna kund. Det är spännande att se att vår långvariga strategiska partner fortsätter öka sin volymproduktion. Det är ett bevis på både vår BFIC-teknik, liksom vår partners SATCOM-terminalkoncept är mycket starkt. Denna order kommer att täcka denna kunds behov fram till början av 2024, och vi ser fram emot ännu större order också under resterade del av 2024 och därefter“, säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors.

Dessa BFIC:s uppnår bästa prestanda i uteffekt, brusfaktor, effektivitet och erbjuder bästa möjliga kapacitet för flera samtidiga länkar. Dessa BFIC utvecklades under det strategiska partnerskapsavtalet som MixComm vann under Q4 2020 (nu en del av Sivers Wireless).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 kl.08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Share
Close