Kista, Sverige // 13 maj 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE), meddelar idag att bolaget framgångsrikt överlåtit 2 542 860 stamaktier till en kurs om 5,26 kronor per stamaktie, och tillförs därigenom cirka 13,4 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Samtliga stamaktier som har överlåtits innehas idag av bolaget, vilket innebär att inga nya aktier har emitterats.

Vid årsstämman i Sivers Semiconductors AB den 25 maj 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier. Syftet med överlåtelserna av egna stamaktier är att finansiera betalning av sociala avgifter hänförliga till bolagets incitamentsprogram.

Priset har fastställts av bolagets styrelse i samråd med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar dagens stängningskurs för aktien på Nasdaq Stockholm. Bolaget tillförs därigenom cirka 13,4 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Ett antal svenska institutionella investerare förvärvade aktier av bolaget i samband med överlåtelsen.

"Försäljningslikviden motsvarar bolagets kostnader för sociala avgifter under de senaste åren med anledning av bolagets incitamentsprogram. Samtliga kostnader har belastat resultat för tidigare redovisningsperioder. Eftersom kostnaderna redan är tagna stärker försäljningen av egna aktier bolagets kassa”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, koncernchef, Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-post: [email protected]

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar. Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close