Sivers Semiconductors AB meddelar idag att bolaget har vunnit nya så kallade design wins med tre nya kunder. Målet är att Sivers Semiconductors teknologi ska användas i nya produkter inom nya vertikaler och användningsområden samt i produkter hos kunder som redan har millimetervågsprodukter.

Sivers Semiconductors har tidigare kommunicerat 21 design wins där kunder har existerande avtal eller pågående utvecklingsaktiviteter, där Sivers Wireless RFICs eller RF moduler integreras i kundernas produkter. Nu uppgår antalet design wins till 24.

Den första av dessa tre design wins är med ett europeiskt teknikbolag med en årsomsättning på cirka 8 miljarder kronor som avser att basera sin kommande teknologiplattform med tillhörande tjänsteerbjudande på Sivers Wireless 5G-milimetervågsprodukt, TRX BF/02. Detta samarbete kan komma att generera framtida volymaffärer över tiden, men för närvarande är det osäkert att ge estimat på framtida volymer.

Den andra av dessa tre design wins är med ett mindre bolag i Nordamerika som har för avsikt att använda TRX BF/02 i en radarapplikation för att lokalisera olika objekt. TRX BF/02 har visat sig vara ett “multi-verktyg”, som kan användas inom flertalet användningsområden vid sidan av dess standardområde kommunikation. Detta samarbete kan komma att generera framtida volymaffärer över tiden, men för närvarande är det osäkert att ge estimat på framtida volymer.

”Denna nya vertikal öppnar upp för en ny möjlig marknad och visar på nya möjligheter med vår produkt som tidigare inte varit kända för allmänheten. Den höga integrationsgraden i kombination med produktens inbyggda flexibilitet, gör det möjligt att även använda den i avancerade radarapplikationer, vilket kan öka den addresserbara marknaden för Sivers Wireless.”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Det tredje kunden är ett mindre kinesiskt produktbolag, som har köpt ett antal RF moduler, som i första skedet kommer att integreras i kundens kommande produktgeneration. Initialt kommer de att användas i en utrullning av ett så kallat ”privat” 60 GHz nätverk och efter en lyckad implementering väntas dessa produkter bli en del av en bredare utrullning med nätverksoperatörer.

”Vi vinner nu vår tredje design win i Kina vilket känns mycket bra, då Kina representerar en fantastisk framtida potential. Vi är i en tidig fas med denna kund och det är ännu inte möjligt att ge några prognoser kring affärsvolymer. Men vi ser detta som en lovande möjlighet till bra potentiell tillväxt över tiden och vi ser fram emot att jobba nära kunden för att få det att hända.”, säger Anders Storm.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Documents & links
Share
Close