Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelar idag att bolagets affärsområde Sivers Wireless har mottagit ytterligare en order om cirka 15,8 miljoner kronor (1,4 MUSD) från ett europeiskt satellitkommunikationsbolag. Ordern, gällande andra generationens produktionsmässiga  integrerade kretsar (”beamformer ICs”), följer en tidigare kommunicerad ”acceleration fee” och riktar sig mot kundens förserieproduktion av markbaserade terminaler för satellitkommunikation. Leveranser är planerade under 2023.

Ordern är även i tillägg till en tidigare order, som tidigare erhållits av MixComm (MixComm är nu en del av Sivers Wireless) till ett värde av cirka 6,7 MSEK (594 000 USD), som ännu ej levererats, vilket ger det totala värdet av produktionsordrarna om cirka 22,8 MSEK (approximately 2 MUSD). Leveranserna är planerade att starta i Q4-2022 och kommer att fortsätta fram till och med Q3-2023. Den tillgodoräknade försäljningen under hela perioden kommer att uppgå till cirka 19,4 MSEK (cirka 1,7 MUSD)

Denna order är ytterligare ett viktigt steg mot fullskalig produktion för denna kund. Även om ordern gäller förserieproduktion, så är det monetära värdet avsevärt och visar på ett tydligt volymbehov för våra marknadsledande integrerade kretsar. Ordern ger onekligen en indikation om vad storskalig produktion kan innebära och vi jobbar mycket nära kunden för att det ska bli verklighet”, säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Sent i september kommunicerade Sivers flera order från samma kund till ett sammanlagt värde av 900 000 USD (en ”acceleration fee” till ett värde av 150 000 USD (cirka 1,7 MSEK) och order för utvecklingsaktiviteter till ett värde av 750 000 USD (cirka 8,4 MSEK)). Kunden är en tidigare MixComm-kund (MixComm är nu en del av Sivers Wireless)).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 15:30 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close