Sivers Semiconductors AB (”Sivers") meddelar att Harish Krishnaswamy, medlem i Sivers ledningsgrupp och vd för dotterbolaget Sivers Wireless säljer 764,438 aktier för att betala skatt som uppkom i samband med försäljningen av MixComm till Sivers.

Harish Krishnaswamy har efter försäljningen ett kvarvarande ägande i Sivers om 6,898,933 aktier, motsvarande 3,24% av kapitalet.

”Försäljningen har i huvudsak gjorts för att betala skatt som uppstod i samband med försäljningen av MixComm till Sivers. Mitt kvarvarande innehav i Sivers är fortfarande min i särklass största privatekonomiska investering och jag har en stark tilltro till Sivers framtid,” säger Harish Krishnaswamy, vd för Sivers Wireless.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Share
Close