Sivers Semiconductors AB (publ) (“Sivers”) meddelar idag att dess affärsenhet, Sivers Wireless, har beviljats 1,2 miljoner euro (ca 14 MSEK) EU-bidrag från HORIZON Europe som en del av ett större konsortium, för att designa byggstenar inom millimetervåg för nästa generation 6G-teknologi. Bidraget kommer att täcka 90% av Sivers-finansieringen för 6G-projektet och löpa i 3,5 år, 50% av finansieringen kommer att betalas ut av EU innan årets slut.

Sivers Wireless kommer att ansvara för RF frontend-designen under 100 GHz, och dessutom kommer Sivers också att samdesigna en bredbandig off-chip-antenn med frontend-kretsen.

"Även om det fortfarande är ett tag kvar tills 6G kommer att förverkligas, är det en fantastisk möjlighet att ta en ledarroll i 6G-loppet med ett välfinansierat projekt inom ett starkt europeiskt ekosystem. Våra nuvarande millimetervågsprodukter inom 5G och SATCOM kommer också att dra nytta av de framsteg som gjorts i detta projekt. Detta är ett utmärkt erkännande av Sivers Semiconductors betydande erfarenhet av design och tillverkning av toppmodern RF-millimetervågsteknik. Det är oerhört spännande att vara en partner inom detta konsortium som syftar till att göra 6G allmänt tillgängligt i framtiden, för att möjliggöra en mängd nya applikationer som är miljömässiga och hållbara och kommer att förbättra människors liv över hela världen”, säger Anders Storm, VD Sivers Semiconductors.

Fullständig information om projektet kommer snart att meddelas av konsortiet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm
VD, Sivers Semiconductors
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Documents & links
Share
Close