Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dess dotterbolag, Sivers Photonics, har tecknat ett kontrakt värt över 617 000 USD för att leverera nästa generations laserkällor genom att inleda ett partnerskapsavtal med en ny kund.

Tekniksamarbetet kommer initialt att fokusera på utveckling och leverans av skräddarsydda lasrar över en rad våglängder, vilket möjliggör för kunden att utveckla sin framtida roadmap.

Sivers Photonics har lång erfarenhet av att designa skräddarsydda laserchips för en mängd olika globala kunder och avancerade applikationer. Det nya projektet kommer att utnyttja denna expertis, med volymproduktionsmöjligheter för verksamheten, tillsammans med eventuella ytterligare projekt som en del av partnerskapet

"Vi är glada över att samarbeta med vår nya kund och kunna utnyttja vår laserteknologi för deras framtida utvecklingsprojekt. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap när dessa spännande projekt fortsätter.” säger William McLaughlin, VD, Sivers Photonics.

Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors tillägger: "Detta är det tredje stora Fortune 100-teknikföretaget som har valt att arbeta med Sivers Semiconductors för Photonics laserkällor. Jag är mycket stolt över Sivers Phontonics-teamet som har förmågan att addera denna typ av kunder till vår kundbas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 07:30 CET.

 

Share
Close