Sivers Semiconductors AB meddelade idag att dess dotterbolag, Sivers Photonics, har erhållit nya beställningar och förfrågningar till ett sammanlagt värde av cirka 860kUSD (cirka 9 MSEK*) från den första etablerade amerikanska Fortune 100-kunden. Beställningarna och förfrågningarna beräknas levereras mestadels under första halvåret 2024, upp till 25% kan komma att levereras senare.

 Detta arbete kommer att omfatta designoptimering och leverans av ca. 50 000 halvledarlaserenheter för ytterligare systemtestning för användning i avancerade applikationer inom optisk avkänning. Detta är en uppföljning av beställningen på 30 000 enheter som gjordes i slutet av andra kvartalet 2023. Sivers Photonics har arbetat med denna nyckelkund i över 5 år och har investerat mer än 17 miljoner USD på utveckling.

"2023 fick vi den första större prototypordern, och vi lägger nu till några designändringar för att leverera fler prototyper för ytterligare systemtester. Kunden gör framsteg i sitt projekt och närmar sig volymfasen, vilket stärker vår tro på en gynnsam framtida volymfas”, säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

*Uppskattning baserad på tillämpliga växelkurser

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 08:00.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close