Sivers Semiconductors AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget, Sivers Photonics, har mottagit en ny order till ett värde av 955 kUSD (cirka 10 MSEK*) från deras första, etablerade US Fortune 100-kund.

Denna order inkluderar utveckling och försörjning av halvledar-laserkomponenter som används i avancerade optiska sensorapplikationer. Sivers Photonics har arbetat med denna kund under nästan tre år.

”Vi är mycket nöjda över att kunna fortsätta som en nyckelleverantör till denna kund, då vi ser fram emot att stötta dem med volymproduktion. Denna nya order summerar det totala ordervärdet med denna kunden till cirka 34 MSEK* under 2022”, säger William McLaughlin, Managing Director för Sivers Photonics.

”Under 2022 överträffar vi tidigare rekordnivåer vad gäller försäljningsvolym under ett enskilt år och det sammanlagda värdet av ordrar överstiger cirka 130 MSEK* i intäkter gällande utvecklingsaktiviteter sedan projektet startade. Denna order befäster den nära relationen vi har med denna kunden och stärker ytterligare vår uppfattning om en gynnsam kommande volymfas”, säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

*Estimat baserat på gällande växelkurs

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 09:45 CET.
 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close