Sivers Semiconductors AB meddelade idag att dess dotterbolag, Sivers Photonics, har erhållit en order värd 1,3 miljoner USD (ca 14 MSEK) från en USA-baserad kund för kvalificering och leverans av avancerade photonic-chip för optiska sensorapplikationer.

Denna order är nästa steg i ett pågående projekt där Sivers fick den första ordern i december 2021. Ordern inkluderar utveckling, kvalificering och leverans av anpassade photonic-chip tillverkade på Sivers InP100-teknologiplattform och utgör en väsentlig del av kundens produktsortiment av avancerade sensorer.

"Vi är glada över att fortsätta vår relation med denna kund genom att leverera skräddarsydda enheter designade och tillverkade på vår InP100-plattform, på vilken vi stödjer många kunder inom flera applikationer", säger Dr Andrew McKee, tillförordnad VD och CTO på Sivers Photonics. "Vi är glada över att vår teknik spelar en avgörande roll för denna kund att komma närmare volymproduktion."

"Den här ordern stärker vår relation med denna viktiga amerikanska kund. Marknaden är i sig definitivt en av de megatrender där Sivers Photonics erbjuder en stark portfölj", säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2023 kl.14:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close