Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) hellägda dotterbolag CST Global meddelar idag att de har påbörjat utvecklingen av produktionskapacitet för så kallad ”buried heterostructure (BH) laser diode” inom ramen för CST Globals kommersiella MOCVD produktion. 

För närvarande råder en brist på denna typ av singel-frekvens enheter och globalt är möjligheten till storskalig produktion en väsentlig flaskhals. BH Laser passar till många olika applikationer, så som molnbaserade datacenter och kvantsensor marknaden.

”Utvecklingsprojektet för BH laser dioder kommer att ge CST Global bra möjligheter att erbjuda nya produkter på en marknad med större efterfrågan än tillgång. Med denna nya kapacitet och de senaste årens investeringar i CST Global fabrik i Skottland kommer vi ytterligare att öka vår leveransförmåga och bredda den adresserbara marknaden”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA Holding.

De aktiva lagren hos en BH laser täcks med en så kallad ”InP epitaxial overgrowth layer” med hjälp av MOCVD utrsutning. Detta skapar en specifik halvledar struktur, som samtidigt som det ger inneslutning av optiska och elektriska delar, även erbjuder en hög termisk förmåga, optiska stråldiagram och förstärkning med lågt brus.

CST Global närvarar på den 44:e Europeiska konferensen för Optisk Kommunikation (ECOC 2018) i Rom från den 23 till 27 september 2018, där utökningen med BH laser kapabilitet i CST Global’s produktportfölj kommer vara ett intressant inslag för besökarna.

CST Global är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB.

Läs även CST Global’s press release på https://www.cstglobal.uk/news

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close