Sivers IMA meddelar idag att SAF Tehnika, en tillverkare och leverantör av mikrovågsradiolänk för överföring av data med hög kapacitet, har valt Sivers IMAs E-bands konvertrar som en integrerad del i kommande produkter.

”Det här är en viktig affär för oss. Som komponentleverantör bygger vår framgång på att radiolänkleverantörer väljer våra produkter som en integrerad del i sina produkter. Vi har haft en bra dialog med SAF Tehnika under utvecklingsprocessen och vi är nu vid en punkt där de känner sig redo att beställa ett mindre kundanpassningsprojekt. Det kommer att genomföras under det sista kvartalet med syfte att kunna integrera modulen i slutkundsprodukt för lansering nästa år. SAF Tehnika har ett mycket kompetent team och att vi passerar deras nålsöga är glädjande och ett gott betyg för vår nya generations konvertrar”, säger Robert Ekström, VD på Sivers IMA.

”Vi har utvärderat marknaden noggrant och funnit att Sivers IMAs konvertrar är det bästa valet vi kan göra. Vi tror mycket på marknadspotentialen för våra produkter och ser fram emot att jobba med Sivers IMA för att färdigställa dessa”, säger Normunds Berg, VD på SAF Tehnika.

SAF Tehnika tillhandahåller trådlösa backhaul-lösningar för digital dataöverföring till operatörer av mobila och fasta nät, tjänsteleverantörer, myndigheter och privata företag. Alla produkter produceras i Europa och distribueras till mer än 100 länder runt om i världen.


För ytterliga information kontakat:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552 602
E-mail: [email protected]


Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. www.siversima.com

Documents & links
Share
Close