Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) meddelade idag att bolagets dotterbolag, CST Global, mottagit en ny order värd 7,3 miljoner kronor från en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund. Beställningen kommer utöver befintliga ramorder som CST Global har fått från samma bolag.

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) meddelade idag att bolagets dotterbolag, CST Global, mottagit en ny order värd 7,3 miljoner kronor från en befintlig, USA-baserad Fortune 100-kund. Beställningen kommer utöver befintliga ramorder som CST Global har fått från samma bolag.

Det nya kontraktet gäller leverans av halvledarkomponenter och är resultatet av att Sivers IMA framgångsrikt fortsätter att leverera prototyper, förserie och kommersiella halvledarkomponenter i test- och produktionsvolymer som lever upp till de standarder och den kvalitet kunden kräver. Dagens order kommer att levereras och faktureras före utgången av 2019.

”Att vinna den här uppföljningsordern med vår befintliga Fortune 100-kund är ett bevis på hur innovativa och högkvalitativa våra halvledarkomponenter är. Det totala ordervärdet med den här kunden är nu uppe i cirka 50 miljoner kronor på mindre än ett år. Genom att fortsätta uppfylla kundens prestanda och kvalitetsvillkor förväntar vi oss ytterligare order framöver”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA.

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close