Intresset för 60 GHz WiGig och 5G mm-våg var stort på årets Mobile World Congress, och Sivers IMA fick mycket uppmärksamhet för sina egenutvecklade kraftfulla, strömsnåla och kostnadseffektiva RFIC och RF moduler. Även den unika RF modul som tagits fram tillsammans med en japansk partner, lämnande ett ännu större avtryck. Dessutom fanns Sivers IMAs RF moduler med i flera demos samt en färdiga produkt som visades för första gången på mässan av en kund. I om med detta stärkte Sivers IMA sin roll som en betydande spelare inom tillväxtmarknaderna Fixed Wireless Access och 5G. 

”Det blir tydligt att vi gjort rätt strategiska val när vi fokuserat på att tillhandahålla en kraftfull och kompetent RF-lösning för 60 GHz WiGig infrastrukturtillämpningar”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA, och fortsätter: ”Vi fick distinkt feedback att många av dagens CMOS-baserade lösningar, som ursprungligen utvecklades för mer konsumentnära applikationer, uppenbarligen inte klarar kraven för infrastrukturlösningar, så som temperaturtålighet, önskad räckvidd och tålighet mot interferens och störningar.”

Med över 107,000 deltagare från 25 olika länder är Mobile World Congress (MWC) den största enskilda händelsen för telekom världen. Även i år valde Sivers IMA ett upplägg med privata visningar av sina produkter för speciellt inbjudna gäster, det visades tre uppkopplade 60 GHz noder med Sivers ”state of the art” RF tillsammans med IDT Rapidwave modemplattform.

En milstolpe för den fortsatta WiGig-affären var CCS lansering av sin 60 GHz Metnet nod. Det är den första kommersiella produkten som bygger på Sivers IMA’s RF teknologi och som kommer att ge CCS ett helt unikt erbjudande genom att de kan adressera det nyligen utökade 64-71 GHz bandet i Nordamerika, vilket Sivers IMAs RFIC idag är ensam om att klara på marknaden.

En annan viktig händelse var möjligheten för Sivers IMA att visa upp sin partner Fujikura’s mycket kompakta och tunna (mindre än 1 mm tjocka) aktiva RF antenn modul för 60 GHz, som tillsammans med Sivers RFIC möjliggör upp till 4.6  Gigabit trafik, med en räckvidd på ca 500 meter, utan att göra av med mer an ca 5 Watt DC effekt.

Inom 5G området rönte Sivers nyligen initierade 5G konsortium tillsammans med Ampleon och Fujikura stor uppmärksamhet. Detta samarbete ger Sivers IMA en bra position för att adressera till exempel Fixed Wireless Access inom 5G, vilket anses vara den första riktiga utrullningen av 5G teknologi.

”Två av världens största operatörer delade med sig av sina planer att kommersialisera 5G mm-våg under de kommande åren, Verizon redan med en Pre-5G standard under 2019 och världens största opertör China Mobile under 2021. Vi siktar på att vara med och leverera de system som kommer efter de ”prototypsystem” som rullas ut idag och är konfidenta att vi kommer kunna erbjuda attraktiva lösningar för 5G”, kommenterar Anders Storm.

För mer information och refelktioner hänvisas till Sivers IMA’s senaste blog inlägg (se www.siversima.com/blog ).

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018, klockan 8.00. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close