Sivers IMA AB har deltagit i ICT projektet E3Network, som stöds av Europeiska unionen genom FP7-programmet, och har där bidragit med mm-vågsexpertis och toppmoderna transceivermoduler för mm-vågs backhaul. Projektarbetet inleddes i december 2012 och slutfördes med bra resultat i maj 2016. En slutlig översyn hölls i Bryssel i mitten av september 2016 vilket därmed avslutar projektet.

Inom projektet har en prototyp av en E-bands punkt-till-punkt-länk konstruerats, tillverkats och utvärderats tillsammans med flera partners. Länken erbjuder mycket höga hastighet på upp till 10 Gbps. Denna typ av mm-vågs datalänk som täcker 71-76 och 81-86 GHz är avgörande för framtida telekommunikationssystem som stödjer höghastighetsdata till användaren.

“Det här projektet visar Sivers IMAs kompetens inom mm-våg och förmåga att arbeta med de bästa organisationerna i Europa för att skapa en höghastighetspunkt-till-punkt-länk med en mycket konkurrenskraftig prestanda”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Det har varit ett mycket ambitiöst projekt som inleddes med en omfattande systemanalys för att härleda specifikationen som krävs för denna typ av mm-vågslänk. Den kritiska hårdvaran har identifierats och utformats inom projektet. Projekt inkluderade sändare och mottagare för basbandsfunktioner, implementerade i FPGA och RF frontend kretsar med hjälp av en avancerad BiCMOS-process. Dessa viktiga hårdvarukomponenter kombinerades med kommersiella komponenter för att bilda en komplett mm-vågs punkt-till-punkt-länk. Parallellt med konstruktionsarbetet har projektet även varit aktivt i European Telecommunications Standards Institute (ETSI) för att definiera den framtida användningen av E-bandet i Europa. Ett resultat av detta är att E3network Radio profil accepterats av ETSI som kandidat för den nya ETSI 10 Gbps/2 GHz profilen.

E3networks konsortium bestod av: CEIT (Spanien – koordinator), Fraunhofer (Tyskland), ALCATEL-LUCENT (numera NOKIA – Italien), CEA (Frankrike), INCIDE (numera IXYS – Spanien), Silicon Radar (Tyskland), ST Microelectronics (Italien), Sivers IMA (Sverige) och OTE (Grekland).

För mera information, vänligen kontakta:

Anders Storm, vd Sivers IMA, 070 262 63 90

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close