Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med en östeuropeisk systemleverantör av trådlös bredbandsaccess. Kunden har en ansenlig globalt installerad bas och Sivers IMA kommer att leverera integrerade millimetervågskretsar till kundens nya produkt för trådlös bredbandsaccess. Företaget planerar att utveckla kommersiella lösningar med lansering före slutet på 2019.

”Under de senaste sex månaderna har vi vunnit ett antal så kallade ”design wins” på alla relevanta marknader, vilket är en bedrift jag är mycket stolt över. Detta är det åttonde bolaget som har beslutat sig att basera sina kommande produkter på Sivers IMA’s integrerade kretsar för millimetervågskommunikation. Vi är övertygade om att detta är starten av en mycket spännande marknad”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA Holding.

Enligt SNS Telecom & IT kommer abonnemang för trådlös bredbandsaccess att uppgå till 1 miljard USD i omsättning mot slutet av 2019. Marknaden förväntas att ha en genomsnittlig tillväxt per år på cirka 84% mellan åren 2019 och 2025 för att slutligen utgöra ett värde på mer an 40 miljarder USD. Ref [1].

Ref [1] http://www.snstelecom.com/5gfwa 

För mer information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail:[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 11.00 CET. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close