Sivers IMA meddelar idag att de lanserar en ny X-bandsradar front end, RS3410X/00. Den är avsedd för olika applikationer inom säkerhet och övervakning och är verksam i spannet 9,5-9,975 GHz. RS3410X/00 är framtagen för att kunna erbjuda bästa möjliga räckvidd och driftsäkerhet även under svåra väderförhållanden.

”9 GHz bandet är tillgängligt utan licens i många europeiska länder, inom rekommendationen för Short Range Device, och har hittills varit underutnyttjat. RS3410X/00 utgör en ny inriktning för Sivers IMAs radarprodukter där användandet av fördefinierade designblock drastiskt har minskat kostnaden. Genom att få ner kostnadsnivån kan Sivers IMA hitta nya segment med stora volymer” säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Med intåget av smarta hem, automatiserad industri och intelligent infrastruktur har det överallt uppstått efterfrågan på billiga sensorer. Annan teknik, som infrarött ljus och ultraljud, har tidigare täckt det behovet, men nya krav på prestanda och flexibilitet efterfrågas på marknaden. Som ett svar på detta har Sivers IMA utvecklat en X-bandsradar front end som är integrerad, har högpresterande digital synthesizer och som möjliggör både doppler och FMCW funktion för att noggrant mäta närvaro, hastighet och avstånd.

Denna nya radar front end är enkel att montera då den tillhandahålls som en kompakt modul för ytmontering. Produkter för utvärdering kommer att finnas tillgängliga under första kvartalet 2017.

Documents & links
Share
Close