Under den föregående veckan delgav Vinnova information gällande ett antal projekt för vilka de beviljat finansiering. I ett av dessa projekt omnämns Sivers IMA felaktigt som fullvärdig projektmedlem och mottagare av finansiering.

Med anledning av de frågor som inkommit till bolaget gällande deltagandet i projektet Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique, väljer Sivers IMA att klargöra den information som Vinnova delgivit media:

”I dagsläget ligger vårt fokus på vår befintliga produktportfölj och de nya produkter vi lanserar under hösten. Förutom det deltar vi aktivt i fyra EU finansierade projekt vilket är ett bra sätt att hålla oss i industrins absoluta framkant. I det projekt som Vinnova nu informerat om har vi enbart varit en industriell referens och inga ersättningar kommer att utgå till Sivers IMA. Vi har en god relation till ett flertal universitet och tekniska högskolor där forskning bedrivs inom ramen för vår verksamhet, och det kommer vi att ha även framgent.”, säger Robert Ekström, VD för Sivers IMA.

Sivers IMA kontakt:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552 602
E-mail: [email protected]

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. www.siversima.com

Documents & links
Share
Close