Sivers IMA (Nasdaq First North: SIVE) meddelande idag att dotterbolaget CST Global gör framsteg inom FTTH genom MIRAGE-projektet.

MIRAGE-projektet, som startades och finansierades av statliga Scottish Enterprise 2015, har nu avslutats efter nästan fyra år. Projektet har hjälpt CST Global att utveckla infraröda laserchips för tillämpningar inom FTTH (fibre to the home) sensorer, bildbehandling, telekom och datacentermarknader världen över. MIRAGE-projektet har gett tillgång till den expertis och de material som krävs för att konkurrera på dessa marknader och har därmed bidragit till att säkra CST Globals access till dessa marknader.

”Projektet har möjliggjort för CST Global att utveckla ett nytt chip i framkant av marknaden. Vi tillverkar nu framgångsrikt konkurrenskraftiga lasrar för höga volymer som uppfyller ITU:s krav”, sade Anders Storm, vd för Sivers IMA.

Om MIRAGE

MIRAGE är det första projektet i sitt slag i Skottland. Det består av ett samarbete mellan fyra små och medelstora företag – CST Global, Cascade Technologies, Gas Sensing Solutions och Amethyst Research. Projektfonden på 6,35 miljoner pund har förvaltats genom Scottish Enterprise och väntas addera 56 miljoner pund i ackumulerad tillväxt i den skotska ekonomin och skapa 41 nya jobb.Projektet har dessutom bidragit till att skapa en globalt konkurrenskraftig leveranskedja i Skottland.

För mer information, se https://www.cstglobal.uk/news

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close