Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) meddelar idag att bolaget erhållit en avslutningsorder på 5,5 MSEK avseende leverans av VCO:er till vår distributör i USA East Coast Microwave (ECM)

Ordern gäller de äldre VCO:er som Sivers IMA kommer att sluta tillverka från och med 2019.

”Vi är glada att vi fått denna slutorder från East Coast Microwave. VCO:er har länge varit ett av våra nyckelområden inom Sivers IMA. Våra nya VCO som vi numera tillverkar i Silicon Germanium i våra WiGig och 5G chip, kommer även i framtiden vara viktiga för att leverera produkter i världsklass”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA Holding.

Leveranserna av VCO till ECM kommer att inledas under tredje kvartalet med mål att slutlevera ordern under början av 2019.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close