KISTA, Sverige – 14 april, 2020 – Sivers IMA (Nasdaq First North: SIVE) meddelar idag att dess dotterbolag, CST Global, erhållit en utvecklingsorder till ett värde av 7,5 MSEK från en US Fortune 100-kund. Ordern inkluderar leverans av optiska halvledarsensorer till den optiska sensormarknaden. Denna order kommer att levereras och faktureras under 2020.

”Vi är mycket stolta och glada att kunna leverera optiska halvledarlasrar för användning inom området sensorer till denna US Fortune 100-kund. Detta är den andra US Fortune 100-kunden som har valt våra halvledarprodukter. Detta visar att våra produkter inom Photonics är innovativa och marknadsledande”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA.

Utvecklingsordern inkluderar såväl utvecklingstjänster som tillverkning och leverans av tidiga prototyper.

Den optiska lasersensormarknaden uppskattas att växa till 664 MUSD under 2024 från 183 MUSD år 2018, enligt Yole Développement.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 070 262 6390

E-mail: [email protected] 

 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 18:00 CET.

Documents & links
Share
Close