Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolaget mottagit en order på 1,3 MSEK från sin kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co.Ltd. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till matrix och deras slutkund. Ordern är ett viktigt steg mot framtida volymutrullning i Kina.

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolaget mottagit en order på 1,3 MSEK från sin kinesiska återförsäljare Matrix Electronic Co.Ltd. Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till matrix och deras slutkund. Ordern är ett viktigt steg mot framtida volymutrullning i Kina.

Ordern inkluderar RF produkter och sk. ”design-in support”. Detta är Sivers IMA’s första gällande 60 GHz för olicensierat 5G i Kina. Sivers IMA förväntar sig att ett framgångsrikt projekt kommer att leda till signifikanta volymer inom ”high speed transport” marknaden och marknaden för fast trådlöst bredband framför allt i Kina.

”Denna ordern är ett väldigt viktigt genombrott för oss i Kina och vi förväntar oss att det i förlängningen genererar väsentliga intäkter under de kommande åren då utrullningen kommer igång på allvar. Dessutom kommer detta projektet att bli ett viktigt referensprojekt för oss på den kinesiska marknaden, där vi kan tillhandahålla gigabit bredbandslösningar baserat på våra chip och antenner för olicensierat 5G”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

Phil Nan, VD för Matrix Electronic Co. Ltd. Är mycket optimistisk när han summerar: ”Denna design-win med tillhörande supportavtal kommer på allvar att bana väg för volymutrullning i Kina.”

Sivers IMA kommer att leverera både hårdvaruprodukter och tjänster för att säkerställa att slutkunden lyckas med sin utveckling av ett olicensierat 5G system för gigabit-nät kommunikation. Projektet förväntas starta inom kort och Sivers IMA kommer att bidra med unik expertis för att korta ledtiden för utveckling och säkerställa en snabb ”Time to Market”

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close