KISTA, Sverige, 26 oktober 2020 - Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att bolagsnamnet idag ändras hos Nasdaq till Sivers Semiconductors AB. Bolaget behåller ISIN-koden och det nya kortnamnet är SIE.

Bolaget byter även namn på sina dotterbolag till Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB) och Sivers Photonics (fd CST Global) för att bättre spegla deras respektive marknader.

”Namnbytet är en del av ett större marknads- och varumärkesarbete som vi arbetat med under en längre tid för att förtydliga den gemensamma identiteten inom koncernen och för att ytterligare förtydliga och förstärka vår profil gentemot investerare och kunder på global nivå. Våra nya varumärken Sivers Wireless och Sivers Photonics lanseras i god tid före en eventuell notering på Nasdaq Stockholms huvudlista första halvåret 2021.”, sa Anders Storm, vd för Sivers IMA.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd Sivers Semiconductors AB
Tel: +46 70 262 6390
E-post: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers Semiconductors ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: +46 8 463 80 00
E-post: [email protected]

Documents & links
Share
Close