Januari-december 2016

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 35 012 (29 257), en ökning om 20 procent

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 18 224 (21 067), en minskning om 13 procent

 • Periodens resultat uppgick till KSEK -25 871 (-15 792)

 • Resultat per aktie var SEK -0,62 (-0,38)

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,34 (1,94)

  Q4 2016

 • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 12 658 (8 416), en ökning om 50 procent

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till KSEK 6 543 (5 800), en ökning om 13 procent

 • Resultat för perioden oktober till december uppgick till KSEK -4 240 (-4 220)

 • Resultat per aktie var SEK -0,10 (-0,10)

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,34 (1,94)


  Väsentliga händelser under perioden:

  Sivers IMA lanserar ny komplett RFIC i SiGe
  Partnerskap med ett framstående amerikanskt halvledarföretag inom WiGig
  Radar design-win med erhållen första order från CAE S.p.A
  Uppföljningsorder på radarmoduler värd MSEK 3,7 inom det maritima området
  Sivers IMA lanserar en ny X-bandsradar
  Anställer en ny CFO Martin Sturesson som tillträder tjänsten som ny CFO den 6 mars 2017 

Documents & links
Share
Close