Sivers Semiconductors AB (”Sivers") meddelar att huvudägaren Rothesay Limited, har förvärvat 2 700 000 aktier av Harish Krishnaswamy, medlem i Sivers’ ledningsgrupp och vd för dotterbolaget Sivers Wireless. Harish, som var medgrundare av och tidigare CTO för MixComm, har sålt aktier för att betala skatt som uppkom i samband med försäljningen av MixComm till Sivers.

Harish Krishnaswamy har efter försäljningen ett kvarvarande ägande i Sivers om 7 663 371 aktier, motsvarande 3,58% av kapital och 3,60% av rösterna.

Försäljningen har enbart gjorts för att betala skatt för skatteåret 2021 som uppstod i samband med försäljningen av MixComm till Sivers. Mitt kvarvarande innehav i Sivers är fortfarande min i särklass största privatekonomiska investering och jag har en stark tilltro till Sivers' framtid,” säger Harish Krishnaswamy, vd för Sivers Wireless.

Share
Close