Sivers IMA meddelar idag att Patric Erlandsson utnämns till ny försäljningschef.

“Patric har på kort tid satt sig in i Sivers IMAs verksamhet. Hans kontaktnät i kombination med en lång och bred erfarenhet från vår bransch gör att han förstår våra kunders utmaningar och Sivers IMAs möjligheter att bidra med lösningar. Med Patric som ansvarig för försäljningsverksamheten kan vi flytta fram vår position för att bli en strategisk leverantör till våra kunder” säger Robert Ekström, VD på Sivers IMA.

Tidigare försäljningschef Lars Granbom övergår i egen konsultverksamhet och kommer genom den fortsatt vara involverad i Sivers IMAs olika teknik- och försäljningsprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552 602
E-mail: [email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close