Sista dag för handel i bolagets teckningsrätter (SIVE TR) skulle ha varit idag den 9 december 2015 men på grund av ett förbiseende hos NASDASQ har instrumentet avförts från handel en dag för tidigt. Handeln kommer därför att återupptas i morgon den 10 december 2015 som kommer att vara sista dag för handel. Likvidschemat ändras från att vara T+2 till T+1, innebärande att den som köper teckningsrätten den 10 december har den på sitt konto redan dagen efter, den 11 december 2015.

Teckningstid: 26 november 2015 till den 11 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: SIVE TR
ISIN-kod: SE0007756747
Orderboks-ID: 115624
Sista handelsdag: 10 december 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/224
Mic Code: XSAT

Stockholm den 9 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post [email protected]

Share
Close