Den 13 september 2019 löstes 1 305 000 teckningsoptioner till en kurs om 4,90 kronor per aktie, baserat på 2016 års optionsprogram. Det motsvarar en inlösengrad i optionsprogrammet om 100 procent. Genom inlösen tillförs Sivers IMA 6,46 miljoner kronor.

Den 13 september 2019 löstes 1 305 000 teckningsoptioner till en kurs om 4,90 kronor per aktie, baserat på 2016 års optionsprogram. Det motsvarar en inlösengrad i optionsprogrammet om 100 procent. Genom inlösen tillförs Sivers IMA 6,46 miljoner kronor.

Sivers IMA:s optionsprogram från 2016 med förfallodatum den 13 september 2019 omfattar nyckelpersoner i bolaget, framförallt i ledningsgruppen, och ger dessa rätt att teckna sammanlagt 1 318 049 aktier i Sivers IMA till en kurs av 4,90 kronor per aktie. 

Det totala antalet aktier uppgår efter konvertering till 131 608 456. Kvotvärdet per aktie är 0,5 kronor och aktiekapitalet i Sivers IMA ökar därmed med 659 024,50 kronor till 65 804 228. Sivers IMA tillförs 6,46 miljoner kronor. Lösenpriset och antalet aktier är baserat på de omräkningsfaktorer som gäller på grund av genomförda företrädesemissioner. 

De nya aktierna kommer att upptas till handel så snart registrering skett hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close