Sivers IMA meddelade idag att de har tecknat ett avtal med ett framstående amerikanskt halvledarföretag runt Sivers IMAs WiGig-lösningar. Partnern kommer att sälja Sivers IMA WiGig lösningar samt Sivers IMAs framtida lösningar inom E-bandområdet (71-86 GHz). Partnern har en lång historia som leverantör av halvledare till Tier 1 OEMer inom data- och telekommunikationsinfrastruktur.

“Partnerskapet är ett betydelsefullt steg för Sivers IMA, då detta öppnar kanaler till de flesta Tier 1 OEMer inom data- och telekommunikationsinfrastrukturlösningar. Avtalet har en enorm framtida potential och stärker vår distributionskapacitet i hela världen”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Mer detaljer om partnerskapet kommer att delges under första kvartalet 2017.

Documents & links
Share
Close