Sivers Semiconductors AB (”Sivers") utfärdar förtydligande av pressmeddelandet ”Sivers Semiconductors tecknar strategiskt utvecklingsavtal med europeiskt satellitkommunikationsbolag om 16,4 MUSD”, som publicerades fredagen den 2 december 2022, kl. 18:00

Sivers vill nu göra följande förtydligande: Sivers uppskattar att upp till 75 procent av avtalet kommer att intäktsföras från och med fjärde kvartalet 2022 till och med slutet av 2023. Dessutom räknar Sivers med att antalet kretsar från Sivers till denna kund kommer att öka mellan den nuvarande generationen och nästa generations markbaserade satelitterminaler.

Utvecklingsaktiviteterna startade i augusti 2022 och är planerade att pågå till och med juli 2024. Avtalet omfattar utveckling av flera integrerade kretsar som utgör kärnan i kundens nästa generation av markbaserade terminaler där Sivers räknar med att antalet kretsar från Sivers kommer att öka mellan den nuvarande generationen – för vilken volymer kommer att börja levereras första kvartalet 2023 – och nästa generation terminaler till denna kund.

Länk till PR från i fredags

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close