Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 28 mars 2024 till 234 649 894 aktier, varav samtliga aktier är stamaktier. Det finns för närvarande inga utgivna aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 28 mars 2024 till 234 649 894.

Förändringen av antalet aktier och röster i Bolaget är föranledd av att 1 100 000 aktier av serie C har omvandlats till 1 100 000 stamaktier.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024, kl. 11:00.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi.Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk.Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld.Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar.Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close