Med anledning av den riktade nyemission som Sivers IMA Holding AB tillkännagav den 23 februari i år lånar bolagets aktieägare Erik Fällström genom bolag ut 4 400 000 aktier till Erik Penser Bank för att underlätta leverans av motsvarande antal aktier som tecknats i emissionen. De lånade aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sivers IMA Holding AB meddelade fredagen den 23 februari att Swedbank Robur samt Nordic Cross tecknat sammanlagt 4,4 miljoner aktier i bolaget för totalt 26,4 miljoner kronor i samband med en riktad nyemission i bolaget.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Sivers IMA Holding AB i samband med den riktade nyemissionen.  

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, klockan 8.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close